หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานอย่างได้ผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effectiveness Training)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานอย่างได้ผล (Effectiveness Training)

อ. พัทธนันท์ หางาม

(วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน


จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 วิทยากรมีประสบการณ์จริงมากกว่า 20ปี
เน้น Workshop การมีส่วน ร่วม และสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ให้ตื่นตัวตลอดเวลา

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและสอนงานได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน 
สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้สอนงาน
รู้ศักยภาพการสอนงานของตนเองและสามารถนำออกมาใช้ได้ 
รู้และเข้าใจถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ส่งเสริมการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เทคนิคการสอนงานให้ได้ผล การเตรียมตัวเพื่อการสอนงาน
       workshop เคล็ดลับของการพูดที่ดี
       การสอนงานแบบต่างๆ
       การขจัดความกลัว วิตกกังวล และประหม่า
       workshop ฝึกปฏิบัติในการซอยงาน
      อบรม สัมมนา workshop จัดทำแผนการสอนงาน
       workshop ฝึกการสอนงานที่มีประสิทธิผล และการติดตามผล
       การเป็นผู้สอนงานที่ยอดเยี่ยม 

การสอนงาน
       เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
       สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข
       เพิ่มประสิทธิผลสูงสุดของงาน
การให้คำปรึกษาต่างจากการสอนงานอย่างไร workshop การให้คำปรึกษา
 Q & A

“เตรียมการดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

   คนสอนที่มีการเตรียมการดี จะมีข้อมูลมากมายเพียงพอต่อการถ่ายทอด และยังช่วยลดความวิตกกังวลในการสอนได้อย่างดีอีกด้วย การเตรียมการที่ดีเป็นความไม่ประมาท และต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพ ในการสอน สิ่งที่ต้องเตรียมการ
รู้จักผู้เข้ารับการอบรม
รู้จักปัญหาของเขาอย่างถ่องแท้
เตรียมเนื้อหาและแผนการสอนให้สอดคล้อง


ประโยชน์ที่จะได้รับ
 คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณจึงต้องเป็นผู้สอนงานด้วย คุณมีสิ่งที่ต้องทำมากมายและก็แทบไม่มีเวลาที่จะทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดอยู่แล้ว จะเอาเวลาที่ไหนมาสอนงานได้อีก แต่ทว่าจริงๆแล้วการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพผลจะทำให้งานของคุณยิ่งง่ายขึ้น และช่วยยกระดับงานของคุณด้วยการ 
แก้ปัญหาผลการปฏิบัติงาน มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณมีผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยหนึ่งคนทีไม่สามารถรับผิดชอบที่คุณมอบหมายได้ อีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จักวิธีการที่จะจัดแบ่งเวลา แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเสนอความคิดเห็นอะไรเลยในการประชุม ข้อจำกัดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำให้งานของคุณมีความยากยิ่งขึ้น การสอนงานสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ 
พัฒนาทักษะของพนักงาน การสอนงานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีทักษะมากกว่าก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาสอนทักษะงานประจำได้ 
เพิ่มผลิตภาพ การถ่ายทอดวิธีการทำงานและประสิทธิผลที่ต้องการ ผ่านการสอนงาน จะทำให้บุคลากรมีความสามารถสูงขึ้น ซึ่งก็แน่นอนว่าผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานของคุณก็จะดีขึ้น 
สร้างผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ส่วนหนึ่งของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณถูกกำหนดโดยความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา ให้สามารถรับผิดชอบงานเดิมแทนคุณได้ 
ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้ การสอนงานช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน เพราะการสอนงานเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน 
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานเชิงบวก การสอนงานที่ดีก่อให้เกิดความพึงพอใจ ในการทำงาน และแรงจูงใจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม