หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน - หลักสูตร 1 วัน
(Successful Job Interview Skills Training Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน (Successful Job Interview Skills Training Course)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   การสัมภาษณ์งานนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับผู้สมัครหลายๆคน อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนที่สำคัญทั้งบริษัทในการคัดเลือกหาผู้ที่เหมาะสมที่สุด จากผู้สมัครจำนวนมากเข้ามาทำงาน แม้ว่ากรรมการสัมภาษณ์งานจะได้อ่านจดหมายสมัครงาน, ประวัติย่อและแบบฟอร์มสมัครงานที่ผู้สมัครกรอก ทำให้เห็นภาพรวมของผู้สมัครแล้วก็ตาม แต่การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสที่สำคัญของผู้รับสมัครในการค้นหาตัวตนของผู้สมัคร โดยการสำรวจบุคลิกภาพและความสามารถในการจัดการความกดดันระหว่างการตอบคำถาม ซึ่งขั้นตอนนี้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์นี้เองที่ทำให้กรรมการสามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง ของผู้สมัครได้มากขึ้นจนสามารถตัดสินได้ว่า พวกเขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นหรือไม่

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน” นี้จะให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานและทักษะในการเอาชนะใจกรรมการในการสัมภาษณ์งาน โดยหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณควบคุมความประหม่า, ลดความกลัวและเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ด้วยการบรรยาเนื้อหาของขั้นตอนการรับสมัครงานและแนวทางในการตอบคำถาม การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมจะช่วยเตรียมความพร้อม, ฝึกฝนและปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ได้โดดเด่นและประทับใจกรรมการ

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการสัมภาษณ์งาน
 ออกแบบและสร้างประวัติคัดย่อ (resume) และจดหมายสมัครงาน(cover letter). 
 ประยุกต์เทคนิค S.T.A.R เพื่อสร้างคำตอบที่น่าสนใจ 
 เรียนรู้วิธีใช้ภาษากายเชิงบวกในการสัมภาษณ์งาน. 
 เข้าใจเทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบ 
 สามารถสร้างคำตอบที่สมบูรณ์แบบได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสัมภาษณ์งานคือ…: ความหมายและประเภทของการสัมภาษณ์งาน 
 จัดการกับความกลัวซักที: วิธีขจัดความเครียดระหว่างการสัมภาษณ์งาน 
 เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน1: ศึกษาข้อมูลตัวเองก่อน 
 เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน2: ค้นคว้าข้อมูลบริษัทที่เราจะไปสมัคร
 คำถามทั่วไป: วิธีเก็งคำถามที่กรรมการจะถาม
 วิธีที่จะสร้างคำตอบที่ประทับใจ 
 วิธีการสร้างเรื่องราวเพื่อเล่าและอธิบายโดยใช้เทคนิคการเล่าแบบ S.T.A.R 
 การจำลองการสัมภาษณ์งาน: ฝึกฝนเพื่อพร้อมสู่ความสำเร็จ 
 การสร้างความประทับใจผ่านบุคลิกภาพที่ดี 
 ภาษากาย: ศิลปะการสนทนา 
 บทสรุป: การสัมภาษณ์งาน การสนทนาเพื่อความเข้าใจ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมจะได้รับบทบาทสมมติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานโดยจำลองการสมัครงานขึ้นมา 
ผู้เข้าอบรมจะได้เขียนร่างประวัติคัดย่อและจดหมายสมัครงาน 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ภาษากายเชิงบวกอย่างถูกวิธีผ่านการอภิปรายกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่กำลังสมัครงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม