หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบสไลด์ - หลักสูตร 1 วัน

(Presentation Design Techniques)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการออกแบบสไลด์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การนำเสนอเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การมีสไลด์ที่น่าสนใจ ดูดี จะช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนบอกว่าการออกแบบสไลด์เป็นเรื่องง่ายในขณะที่อีกหลายๆคนโดยเฉพาะคนในโรงงานมักจะบอกว่ายาก เพราะทำออกมาแล้วดูเยอะและน่าเบื่อ แถมบางที่คนฟังบอกไม่เข้าใจ
ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหัวใจของการออกแบบสไลด์พร้อมเทคนิคต่างๆที่จำเป็น เช่น การกราฟ ในแต่ละจุดมุ่งหมาย การใช้สี ฟอนต์ เลย์เอาท์ รูปภาพและไอคอนต่างๆ เพื่อเปลี่ยนให้สไลด์ดูดีขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนำเสนอ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบสไลด์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคเพื่อให้การออกแบบออกแบบสไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานในบริษัทที่ต้องเตรียมสไลด์สำหรับการนำเสนอ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หัวใจของการออกแบบสไลด์ที่ดี
ชนิดของแต่ละสไลด์ ( Slide Type) และ การนำไปใช้
หลักการสรุปข้อมูลให้เหลือที่สำคัญและจำเป็น
เทคนิคการเลือกใช้ Visual ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
    อบรม สัมมนา Simple Text
    อบรม สัมมนา Table
    อบรม สัมมนา Heatmap
    อบรม สัมมนา Scatterplot
    อบรม สัมมนา Line
    อบรม สัมมนา Slope graph
    อบรม สัมมนา Vertical Graph
    อบรม สัมมนา Stacked vertical bar
    อบรม สัมมนา Waterfall
    อบรม สัมมนา Horizontal bar
    อบรม สัมมนา Stacked horizontal bar
    อบรม สัมมนา Square area
ชนิดของ Diagram ต่างๆ
    อบรม สัมมนา Network
    อบรม สัมมนา Segment
    อบรม สัมมนา Join
    อบรม สัมมนา Flow
    อบรม สัมมนา Stack
เทคนิคการเลือกใช้สีสำหรับการทำสไลด์
    อบรม สัมมนา สัดส่วนการใช้สีในสไลด์
    อบรม สัมมนา Website ช่วยสำหรับการจับคู่สี
การใช้ฟอนต์(Font) ในการออกแบบสไลด์
การใช้ Icon ในการออกแบบสไลด์
    อบรม สัมมนา Website ของ Icon
    อบรม สัมมนา การแปลงสี และ การนำไปใช้
เทคนิคการเลือกใช้รูปภาพ
    อบรม สัมมนา ชนิดรูปภาพที่สามารถนำมาใช้
    อบรม สัมมนา Website ของรูปภาพที่สามารถนำมาใช้
ระยะการวาง เลย์เอาท์ (Layout) ที่เหมาะสมกับการทำสไลด์
Do & Don’t ในการทำสไลด์เพื่อการนำเสนอ
กิจกรรม 1 : การสรุปข้อมูลมาใส่สไลด์
กิจกรรม 2 : การทดลองเลือกสีที่เหมาะสมจาก Website
กิจกรรม 3 : การแปลงข้อมูลเป็นแผนภาพและกราฟ
กิจกรรม 4 : การทำสไลด์ และการนำเสนอ
สรุปจบ ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : SlidePowert pointPresent

แสดงความคิดเห็น