หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบ Triple C เพื่อสร้างกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการออกแบบ Triple C เพื่อสร้างกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คุณกำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมการตลาดบริการแบบนี้อยู่หรือเปล่า ? 
    ได้เรียนรู้ และเข้าใจองค์ประกอบของการตลาดบริการ แบบครบถ้วน รอบด้าน !!
    เข้าใจ และรู้จักการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ CRM,CEM และ CSR จากประสบการณ์จริง !!
    เรียนรู้เทคนิค ในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ CRM,CEM และ CSR เพื่อส่งมอบประสบการณ์บริการ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง พร้อมๆกับการสร้างยอดขาย และผลกำไรให้กับองค์กร (ไม่ใช่มีแต่ค่าใช้จ่าย) !! 
   ถ้าใช่ หลักสูตรนี้คือคำตอบสำหรับคุณ !!

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน และผู้บริหารในธุรกิจบริการ ให้สามารถส่งมอบประสบการณ์บริการที่เหนือกว่า พร้อมรับการแข่งขัน 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจบริการของคุณ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจภาคบริการ ของประเทศไทย

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เข้าใจความหมายและความสำคัญของการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 
เข้าใจองค์ประกอบของการตลาดบริการ (Service Marketing) 
เข้าใจกลยุทธ์การบริหารผลลัพธ์ในการให้บริการ ที่สอดคล้องกับระดับความพอใจของลูกค้า 
เรียนรู้เทคนิคการแบ่งประเภทลูกค้าในมิติต่างๆ (Customer Segmentation) 
รู้จัก CRM ประโยชน์ และความเชื่อมโยงกับ การตลาดบริการ (Service Marketing) 
เทคนิคการใช้ CRM ในการส่งมอบประสบการณ์บริการที่เหนือกว่าและทำกำไรให้กับองค์กร 
รู้จัก CEM ประโยชน์ และความเชื่อมโยงกับ การตลาดบริการ (Service Marketing) 
เทคนิคการใช้ CEM ในการส่งมอบประสบการณ์บริการที่เหนือกว่าและทำกำไรให้กับองค์กร 
รู้จัก CSR ประเภท และความเชื่อมโยงกับ การตลาดบริการ (Service Marketing) 
ลักษณะของกิจกรรม CSR ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ระหว่างชุมชน และองค์กรธุรกิจ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
บรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบTriple Cการบริการ

แสดงความคิดเห็น