หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำคัญคือ “คน” ซึ่งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นเอง ปัจจุบันในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ทุกๆ องค์กร ประกอบไปด้วย 
   กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นไป)
   กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2525)
   กลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540)
   กลุ่ม Generation Y จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์กรต่างๆ และกำลังเติบโตเพื่อมาแทนตำแหน่งของ Generation X ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหาร ปกครอง Generation Y ให้เพิ่มประสิทธิผลขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสีย Gen Y ไปเป็นจำนวนมาก 
   วัฒนธรรมการเข้าออกจากองค์กรของ Gen Y ถือเป็นเรื่องปกติแล้วหากสามารถทำ Gen Y มีความภักดีและมุ่งมั่นทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์กรไม่สูญเสียบุคลากรที่ดีไป ดังนั้น หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Gen Y อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 
   การเรียนรู้และเข้าใจ Gen Y อย่างแท้จริงจะทำให้เรามีเทคนิคในการเจียระไน Gen Y ให้เพิ่มคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยตัวของ Gen Y เอง ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนรู้และค้นหาความต้องการของ Gen Y เป็นที่ยอมรับของ Gen Y ได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ของหัวหน้างานที่มีต่อ Gen Y ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น
เพื่อทำให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการเข้าใจ Gen Y และทำให้ Gen Y เข้าใจความหวังดีของหัวหน้ามากขึ้น
เพื่อสร้างเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สามารถพัฒนา Gen Y และเพิ่มคุณค่าในตัว Gen Y เพิ่มขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y 
       รู้จักและเข้าใจ Gen Y ให้ลึกซึ้ง 
       ความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y 
       Workshop: ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง 
แนวทางการพัฒนา Gen Y ให้มีประสิทธิผล
       อุปสรรคของการพัฒนา Gen Y 
       ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบัน 
       เทคนิคการทำให้ Gen Y ปลื้มหัวหน้า 
       การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนา Gen Y ของตัวเอง
การเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร
       ธรรมชาติของ Gen Y ที่หัวหน้าควรรู้ 
       มองจุดเด่น ท้าทาย และให้โอกาส 
       สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent อย่างง่ายๆ 
       จูงใจให้ Gen Y ปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
       Workshop: กิจกรรมเจียระไน Gen Y ให้เป็น Talent 
       กรณีศึกษา: สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent 
การเตรียมความพร้อมกับองค์การยุคใหม่ของหัวหน้างาน
       พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
       การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุก Generation
การบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Gen Yทักษะการคิดภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • นานเรวัตร ใหญ่แก้ว (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    เนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาขององค์กรครับ ขอบคุณมากครับ