หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Up-selling Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง (Up-selling Technique)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ทุกคนคือนักขาย แม้คุณจะไม่ใช่ผู้เข้ารับการอบรมขายก็ตาม มาสร้างคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง แล้วคุณจะเป็นนักขาย โดยที่คุณไม่ต้องไปขาย ”

หลักการและเหตุผล
ความสำเร็จขององค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมียอดขายที่ถูกขายโดยฝ่ายขายเท่านั้น แต่เกิดจากทุกคนในองค์กรช่วยกัน ทุกฝ่ายทุกคนในองค์กรเกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด ถึงแม้จะไม่ได้ออกไปขายอย่างที่ผู้เข้ารับการอบรมขายทำอยู่ก็ตาม แต่งานขายสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกฝ่ายทุกคนในองค์กรช่วยกันให้ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่องค์กรมี รวมไปถึงหน้าที่ต่างๆที่ช่วยให้ลูกค้าได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการขององค์กร ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆขององค์กร แม้ผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นจะไม่ใช่ผู้เข้ารับการอบรมขายก็ตาม 
ความง่ายของการยกระดับตัวเองและยกระดับองค์กร คือการยกระดับผู้เข้ารับการอบรมบริการและผู้เข้ารับการอบรมทั่วไปให้ทราบถึงประโยชน์อันดียิ่งของการ Up-selling เพราะไม่เพียงแต่จะยกระดับตัวเองและยกระดับองค์กรแล้ว ยังส่งผลให้ตัวของผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเติบโตในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นไปได้อีก และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรที่ส่งเสริมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการ Up-selling 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้กับผู้เข้ารับการอบรมบริการและผู้เข้ารับการอบรมทั่วไป ได้เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง โดยให้ความรู้ที่สอดแทรกจากประสบการณ์จริงที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ เข้ารับการอบรมสามารถยกระดับขีดความสามารถ ของตัวเองให้สูงขึ้น ซึ่งการใช้ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและภายนอก จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเอง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอีกด้วย

“องค์กรจะแข็งแกร่งได้ ย่อมต้องมีผู้เข้ารับการอบรมที่แข็งแกร่งช่วยผลักดันอยู่ภายในเช่นกัน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการยกระดับคุณค่าในการขายของตนเองและงานบริการ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแก่นแท้ของ Product Knowledge 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคเพิ่มคุณค่าในการขายให้กับตัวเอง ถึงแม้ไม่ใช่ผู้เข้ารับการอบรมขาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจถึงการ Up-selling 
Cross-Selling & Up-selling ต่างกันอย่างไร 
Up-selling นั้นสำคัญอย่างไร มีประโยชน์โดยตรงต่อตัวพนักงานและองค์กรอย่างไร 
Everyone is a Sales Person คุณมีส่วนช่วยในการ Up-selling ได้อย่างไร 
คุณสมบัติของนัก Up-sell ที่ดีมีอะไรบ้าง 
ทำความรู้จักกับ Product Knowledge 
ทำไมพนักงานทุกคนจึงต้องรู้เกี่ยวกับ Product Knowledge 
ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง Product Knowledge และ Up-selling 
จะสร้าง Product Knowledge ในตัวพนักงานได้อย่างไร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ แต่ละกลุ่มนำเสนอ Product Knowledge ที่จะช่วย Up-sell ให้กับตัวเองและองค์กร 
         อบรมบริการ วิทยากรชี้จุดที่ช่วยเสริมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

10 คำแนะนำในการ Up-selling 
สถานการณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการ Up-selling 
อารมณ์ของลูกค้ามีผลต่อการ Up-selling 
LEARN Technique ในการปรับอารมณ์ลูกค้า ก่อนทำการ Up-selling 
แต่ละแผนกมีส่วนช่วยในการ Up-selling ได้อย่างไร 
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ในการ Up-selling 
การบริการที่ดีเกินความคาดหวังของลูกค้ามีประโยชน์ต่อการ Up-selling อย่างไร 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทเป็นผู้เข้ารับการอบรมแต่ละฝ่ายในสถานการณ์ที่แตกต่าง 
         อบรมบริการ ใช้เทคนิคการ Up-sell กับลูกค้า 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ กลุ่มที่มีแนวทางการ Up-sell ดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
         อบรมบริการ แต่ละกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์จริงในการ Up-sell ของตัวเอง 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม