หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน

(Productivity Improvement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการเพิ่มผลผลิต

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเพิ่มผลผลิต เป็นสิ่งที่ได้รับความสนในมากในการบริหารงานในปัจจุบัน เหตุผลเพราะต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อการของลูกค้า เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญ กับการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้หลักการในการนำไปใช้ในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างมาตรฐานในการทำงานของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  สำรวจความพร้อมในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานของการผลิต
หลักการสำคัญทำไมต้องเพิ่มผลผลิต ทรัพยากรคนมีความสำคัญอย่างไรต่อการเพิ่มผลผลิต 
หลุมพรางทางความคิดในการเพิ่มผลผลิตคืออะไร 

       พนักงานกลัวการเปลี่ยนแปลง 
       ความพร้อมขององค์กร 
       ความคิดเชิงลบของพนักงาน 
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะการสร้างจิตสำนึกและแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต
เครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต 

       หลักการ PDCA 
       หลักการ ECRS 
       หลักการ 5ส. 
       หลักการ Quality Control Cycle (QCC) 
       หลักการ Muda Control 
       หลักการ Kaizen 
       Total Productive Maintenance (TPM) 
       Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
       7 Waste

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลผลิตPDCA5ส

แสดงความคิดเห็น