หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching for Goal)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย (Coaching for Goal)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง แค่ในชีวิตการทำงานบางครั้งเป้าหมายที่เราไปให้ถึงกลับไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดหวัง ทำให้เกินความรู้สึกที่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal)
หลักการโค้ชที่ดีสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยู่ในตัวเอง นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นจูงใจให้โค้ชชี่มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่มีทางเลือกที่หลากหลายในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย ด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง

เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและ ปัญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมกับกระบวนการโค้ชที่ช่วยให้โค้ชพิชิดเป้าหมายของเขาได้ ก็เท่ากับโค้ชพิชิดเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้าหมาย
       แก่นสำคัญของการโค้ชเพื่อเป้าหมาย (Coaching for Goal)
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังความช่วยเหลือของโค้ช
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะไปโค้ช
 Session II : ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
       การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
       การรับฟังเชิงสึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
       การจูงใจและให้ทำสิ่งใด (Encouragement)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
 Session III : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
       เทคนิคการโค้ชด้วย Grow Model
       การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
       การดำเนินการโค้ชด้วยรูปภาพ รูปทรงต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
        Role Playing: ดำเนินการโค้ชกับเพื่อนๆ
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       หัวใจสำคัญของการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
       ประเด็นสำคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
        บทบาทสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักพื้นฐานของการเป็นโค้ชและทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช พร้อมการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช และการออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร