คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย

(Coaching for Goal) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง แค่ในชีวิตการทำงานบางครั้งเป้าหมายที่เราไปให้ถึงกลับไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดหวัง ทำให้เกินความรู้สึกที่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal)
หลักการโค้ชที่ดีสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยู่ในตัวเอง นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นจูงใจให้โค้ชชี่มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่มีทางเลือกที่หลากหลายในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย ด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง

เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและ ปัญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมกับกระบวนการโค้ชที่ช่วยให้โค้ชพิชิดเป้าหมายของเขาได้ ก็เท่ากับโค้ชพิชิดเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้าหมาย
       แก่นสำคัญของการโค้ชเพื่อเป้าหมาย (Coaching for Goal)
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังความช่วยเหลือของโค้ช
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะไปโค้ช
 Session II : ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
       การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
       การรับฟังเชิงสึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
       การจูงใจและให้ทำสิ่งใด (Encouragement)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
 Session III : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
       เทคนิคการโค้ชด้วย Grow Model
       การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
       การดำเนินการโค้ชด้วยรูปภาพ รูปทรงต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
        Role Playing: ดำเนินการโค้ชกับเพื่อนๆ
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       หัวใจสำคัญของการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
       ประเด็นสำคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
        บทบาทสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักพื้นฐานของการเป็นโค้ชและทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช พร้อมการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช และการออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชCoachingเครื่องมือโค้ช

แสดงความคิดเห็น