หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Decision Making with Emotional Intelligence)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในทุกๆวัน ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอนตอนกลางคืน คนเราต้องตัดสินใจเฉลี่ย 35,000 ครั้ง และการตัดสินใจแต่ละครั้งก็มีพื้นฐานมาจากอารมณ์ ศาสตราจารย์ ดร. พอล เอ็คแมน นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจแต่ละครั้งของคนเรา มีปัจจัยหลักที่เป็นแรงขับมาจากอารมณ์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานประจำปีด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ที่สนับสนุนความคิดที่ว่า อารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เพราะทุกครั้งที่คุณต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหา คุณต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง อาทิ เหตุผลและตรรกะ, การคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และที่สำคัญ ต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เหมาะสม
หลักสูตร “Decision Making with Emotional Intelligence” เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและลูกค้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการยกระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน โดยอาศัยเครื่องมือ และกระบวนการคิดที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก เนื้อหาในหลักสูตรยังพูดถึง ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ในการแก้ปัญหา ทักษะทั้งหมดนี้ รวมกับ ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามปัญหาในการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ หรือ ความไม่สมเหตุสมผลไปได้ โดยนำเนื้อหาและทฤษฎีมาจากสถาบันพัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ของมหาวิทยาลัย Yales และหนังสือของ Daniel Goleman
หากคุณต้องการให้องค์กรของคุณเป็น Agile Organization นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตัล เพราะการตัดสินใจของคุณมีผลต่อทั้งทีมและองค์กร “การตัดสินใจที่ดี” โดยมีเครื่องมือมาสร้างกระบวนการเพื่อจัดการความคิดและสภาวะอารมณ์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคุณเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่ดี คุณจะสามารถหาวิธีจัดการปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลในทุกสถานการณ์ โดยควบคุมและจัดการกับอารมณ์ รวมถึงตัวกระตุ้นที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
วิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการคิดบนพื้นฐานของการจัดการอารมณ์อย่างเป็นระบบ
ลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดสินใจ เพิ่มขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน
ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของความฉลาดด้านอารมณ์ต่อการตัดสินใจ และพัฒนาได้โดยอาศัยเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไป
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง ความรู้สึกและอารมณ์ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย, ความกดดันต่างๆ ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการคิดและวิธีตัดสินใจ 4 รูปแบบของมนุษย์
      อบรม สัมมนา แบบ Analytical
      อบรม สัมมนา แบบ Behavioral
      อบรม สัมมนา แบบ Conceptual
      อบรม สัมมนา แบบ Directive
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์และผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ทฤษฎีเสาหลักทั้ง 5 ของความฉลาดทางอารมณ์ของ แดเนียล โกแมน
      อบรม สัมมนา การตระหนักรับรู้ถึงอารมณ์ตนเอง: Self-awareness
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์: Self-regulation
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจ: Motivation
      อบรม สัมมนา ความเข้าอกเข้าใจ: Empathy
      อบรม สัมมนา ทักษะในการอยู่ร่วมกัน: Social skills
8 วิธีง่ายๆในการพัฒนาความฉลาดในที่ทำงาน
กลยุทธ์จัดการอารมณ์ด้วยRulerเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วขึ้น
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ และพนักงานระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการตัดสินใจและความฉลาดทางด้านอารมณ์

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Emotional Intelligenceความฉลาดทางด้านอารมณ์IQ

แสดงความคิดเห็น