หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางนักขายมืออาชีพพิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางนักขายมืออาชีพพิชิตความสำเร็จ

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เน้นการเข้าถึงและแย่งชิงลูกค้ากันไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้นักขายในยุคปัจจุบันเกิดภาวะตรึงเครียด เพราะการแย่งลูกค้าเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน นักขายบางคนก็ท้อแท้จนกระทั่งลาออก บ้างก็ย้ายไปอยู่กับองค์กรที่ให้รายได้มากกว่า ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาในปัจจุบัน กล่าวคือ องค์กรต้องคัดหาบุคลากรมาทดแทนในส่วนที่ขาดไป ซึ่งสิ่งที่ท้าทายองค์กรมากที่สุดไม่ใช่การคัดหาบุคลากร แต่เป็นการพัฒนาบุคลากรใหม่ให้ทัดเทียมกับบุคลากรเดิมเพื่อเป็นการสานรอยต่อ การทำงานจากบุคลากรเดิมที่ลาออก หากองค์กรจะพิชิตปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กรจะต้องสรรหาวิธีการมาพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์เพื่อประสานรอยต่อในการทำงาน

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงบทบาทการเป็นนักขายและกระบวนการขาย 
ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การขายได้ 
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจในงานขาย 
ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพนักขายให้เกิดความน่าประทับใจในครั้งแรก 
ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการเปิดการขายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ละลายพฤติกรรม
หัวใจสำคัญของการขาย กิจกรรม การขายเป็นเรื่องของการสื่อสาร
การขายต้องสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า
การสร้างความประทับใจด้วยบุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ
ความประทับใจเกิดได้ด้วยกฎ 3 ข้อ ของนักขายมืออาชีพ
ความมั่นใจ “กุญแจดอกสำคัญสู่การเปิดประตูการขาย”
เทคนิคการทำลายกำแพงปฏิเสธ และสร้างพลังแห่งการขาย
กิจกรรม การสร้างความประทับใจแรกพบก่อนการเปิดการขาย
นักขายมืออาชีพสู่การสร้างความสัมพันธ์ก่อนการเปิดการขาย
เปิดการขายด้วยการเปิดใจและคำถามปลายเปิดก่อนการเปิดการขาย
กิจกรรม การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อการเปิดใจก่อนการเปิดการขาย
การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการในการซื้อ
การขายสำคัญที่การนำเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการปิดการขาย
กิจกรรม การขายมืออาชีพเริ่มต้นได้ง่ายๆ
ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม