หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่นด้วยเทคนิค HO-REN-SO - หลักสูตร 1 วัน

(HO-REN-SO)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่นด้วยเทคนิค HO-REN-SO

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การทำงานในปัจจุบัน เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยทีมงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีการรับคำสั่งจากหัวหน้างาน มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนควรจะต้องใช้ตลอดการทำงานคือ หลักการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเอง และทีมงาน
  เทคนิคการทำงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น เราเรียกว่า HO-REN-SO (HOUKOKU = REPORT + RENRAKU = INFORMATION + SOUDAN = CONSULTATION) ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องเทคนิค HORENSO จะช่วยสร้างความตระหนักในการสื่อสารที่มีผลต่อการประสานงานที่ดีในองค์กร ใช้ได้ทุกระดับ ทำให้การประสานงานระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น ช่วยลดปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าในการทำงานโดยใช้เทคนิค HO-REN-SO
2. หลักการสื่อสารเพื่อป้องกันความเข้าใจที่ผิดพลาด
3. ทัศนคติที่ควรจะมีต่อลูกค้า และ ต่องานที่ทำ
4. เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบภายในร้านหรือบริษัท
5. กฎ 8 ข้อในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น
        อบรม สัมมนา 1.1 ทัศนคติที่ควรมีต่อลูกค้า
        อบรม สัมมนา 1.2 ทัศนคติที่ควรมีต่องานที่ทำ
        อบรม สัมมนา 1.3 ศิลปะในการสื่อสาร เพื่อการทำงานร่วมกัน
        อบรม สัมมนา 1.4 เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบ
        อบรม สัมมนา 1.5 ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน
        อบรม สัมมนา 1.6 กฎ 8 ข้อในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงาน
        อบรม สัมมนา 1.7 ทักษะสำคัญของการสื่อสารที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
2. เทคนิค Ho-Ren-So
        อบรม สัมมนา 2.1 ทำความรู้จักกับเทคนิค Ho-Ren-So
        อบรม สัมมนา 2.2 ลำดับของเทคนิค Ho-Ren-So
        อบรม สัมมนา 2.3 ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร
        อบรม สัมมนา 2.4 ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี รวมถึง หลักในการจดบันทึก
        อบรม สัมมนา 2.5 ฝึกการเป็นผู้พูดที่ดี
3. กิจกรรม Work shop Ho-Ren-So

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 40 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาตนเองพนักงานดีเด่นHO RO SEN

แสดงความคิดเห็น