หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชค้นหากลยุทธ์องค์กร - หลักสูตร 2 วัน

(Strategy Discovery Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / โค้ชค้นหากลยุทธ์องค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่อยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ และรวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   ผู้บริหารระดับสูงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งความคิดเห็นที่ตรงกันสอดคล้องกัน และเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันนับเป็นเรื่องสำคัญ
   การสัมมนานี้จะเป็นการสัมมนาที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยวางกรอบความคิด และการสร้างมุมมองใหม่เพื่อช่วยในการเลิอกทิศทาง การดำเนินกลยุทธ์ที่จะมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารเอง ซึ่งการโค้ชของวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในกระบวนการประชุมกลุ่มร่วม และประสบการณ์ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจย่อมสร้างความมั่นใจและกลยุทธ์องค์กรที่เฉียบคม

วัตถุประสงค์
 เพื่อค้นหากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่เป็นเอกลักษณ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ และข้อตกลงในกลุ่มผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของกลยุทธ์และที่มา 
       สถานการณ์การดำเนินธุรกิจ และมุมมองของผู้บริหาร 
       กลยุทธ์ หรือ แผนงาน 
กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และเครื่องมือโดยสังเขป 
       วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
       การวิเคระห์และประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอก 
       การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพขององค์กร 
       การกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
       การประเมินความเสี่ยง 
       การวัดและประเมินผล

แนวทางการฝึกอบรม
การใช้หลักการโค้ชเพื่อค้นหาความเข้าใจที่ตรงกันและต่างกันของผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ต่อไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชผู้บริหารการแผนงาน

แสดงความคิดเห็น