คอร์สฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ

(Coach Yourself) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ…
       การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
       วิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
       แผนการที่สอดคล้องกับวิธีการ
คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นที่การค้นหาทางออกของปัญหา มากกว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง เช่น ความกังวล, ความกลัว, ความเครียด. การคิดลบ เป็นต้น ก็จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและ Style ของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาเทคนิคและกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I:  สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
 คุณเป็นคนลักษณะไหน?
      คุณเป็นใคร?
      สำรวจด้วยแนวคิด DISC
      สำรวจด้วยแนวคิดของตัวเอง
      คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่?
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach)
      ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเอง
      พลังของจิตใต้สำนึก
      การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่ด้วยเทคนิค NLP
      เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก
      พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      Workshop: สร้างโปรแกรมสมองด้วยตัวเอง
 หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
      หลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง
 Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง

Day II:  การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
 กำหนดเป้าหมาย….พิชิตความสำเร็จ
      สำรวจความคิด ความรู้สึกกับเป้าหมาย
      อุปสรรคของการมุ่งสู่เป้าหมาย
      เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ
      สร้างขั้นตอนในการโค้ชชีวิตตัวเอง
      Workshop : บทพูดกับตัวเอง
      Role Playing : การสร้างแนวทางในการโค้ชชีวิตตัวเอง
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
      การพัฒนา IQ ของตัวเอง
      การเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
      การก้าวข้ามอุปสรรคด้วยหลัก AQ
      การมุ่งมั่นกับเป้าหมายด้วย OQ
      การดำเนินชีวิตด้วย SQ
      กิจกรรม: การพัฒนา 5Q ด้วยตัวเอง
 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง
      โค้ชตัวเองด้านการทำงาน
      โค้ชตัวเองด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
      โค้ชตัวเองเพื่อพิชิตเป้าหมาย
      โค้ชตัวเองสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต
      กิจกรรม: โค้ชตัวเองด้วย Style ตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น
      สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้
      การนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
      ประโยชน์ที่จะได้รับ
      การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรโค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ (Coach Yourself) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่อง Day I: สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง และเรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึก โดยใช้หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง Day II: การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต เริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง สุดท้ายต่อด้วยการประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชชีวิตการเป็นโค้ชLife Coach

แสดงความคิดเห็น