หลักสูตรฝึกอบรม 32 อุปนิสัยมัดใจลูกค้าของยอดนักขายมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 32 อุปนิสัยมัดใจลูกค้าของยอดนักขายมืออาชีพ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“รากฐานของนักขายมืออาชีพ คือการสร้างอุปนิสัยในการขายอย่างถูกต้อง”

หลักการและเหตุผล
การจะมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดและให้ลูกค้าต้องการจะซื้อสินค้าและบริการจากเราไปตลอด เป็นปัญหาที่นักขายหลายคนประสบอยู่ เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเลย หากแต่ปัญหานี้สามารถปรับแก้ไขได้ด้วยเรื่องของอุปนิสัยที่นักขายจะต้องปรับเปลี่ยนและสร้างมันขึ้นมาใหม่ 
อุปนิสัยที่จะมัดใจลูกค้าของยอดนักขายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี หากต้องการที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักขายมือทอง อุปนิสัยเป็นสิ่งที่สร้างได้หากเรียนรู้และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการฝึกฝนปฎิบัติเป็นประจำทุกวัน จนกลายเป็นอุปนิสัยที่จะช่วยให้พิชิตใจลูกค้าได้ 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้การสร้างอุปนิสัย แนวคิด ทักษะ และเทคนิคต่างๆของการเป็นยอดนักขายด้วยการบ่มเพาะอุปนิสัยที่ถูกต้องต่องานขาย พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านงานขายให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด

“รากฐานของนักขายมืออาชีพ คือการสร้างอุปนิสัยในการขายอย่างถูกต้อง”

วัตถุประสงค์
เรียนรู้การสร้างอุปนิสัยทางการขายที่ถูกต้อง เพื่อมัดใจลูกค้าของยอดนักขาย 
เรียนรู้อุปนิสัยและทัศนคติเชิงรุก เพื่อการขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
เรียนรู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ของนักขายในระดับมืออาชีพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 มุมมองของนักขายมืออาชีพและนักขายทั่วไป 
แนวคิดของนักขายมืออาชีพ 
32 อุปนิสัยมัดใจลูกค้าที่สร้างได้ 
20 วินาทีของการสร้างมิตรกับลูกค้า 
 ทักษะการตั้งเป้าหมายของนักขายมืออาชีพ 
ทักษะการประสานงาน 
ทักษะการสร้างสัมพันธ์ 
ทักษะการบริหารงานขายและบริหารลูกค้า 
ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานขาย 
รณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
          ให้โจทย์การขายในแต่ละลักษณะ 
          นำเสนองานขายด้วยการผสานอุปนิสัยของนักขาย
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม