หลักสูตรฝึกอบรม 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ คือ การพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพคนให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. ให้เข้ากับสภาพการการทำงาน และสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานให้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5 ส.
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจการประยุกต์ใช้ 5 ส. ในการเพิ่มผลผลิต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
2. 5 ส. คือ อะไร ?
3. 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ส. 
5. การประยุกต์ใช้ 5 ส. ในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลผลิตทักษะการคิด5ส

แสดงความคิดเห็น