หลักสูตรฝึกอบรม 5 ส. และ Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / 5 ส. และ Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ คือ การพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพคนให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. และการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ให้เข้ากับสภาพการการทำงาน และสามารถช่วยปรับปรุงการทำงานให้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5 ส.
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
2. 5 ส.คือ อะไร ? 
3. 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ส. 5. การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) คือ อะไร? 
6. การประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ในสถานที่ทำงาน

แนวทางการฝึกอบรม
อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลผลิตVisual Control5ส

แสดงความคิดเห็น