หลักสูตรฝึกอบรม 8 Disciplines of Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / 8 Disciplines of Problem Solving

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้นและมีการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหาในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และมาตรการป้องกันปัญหา (Preventive Action) โดยอาศัยหลักการ 8 Disciplines of Problem Solving ผสมผสานกับ IS / IS-NOT Technique ของ Kepner&Tregoe

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการแก้ไขปัญหา 8 Disciplines
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ปัญหา คือ อะไร ?
แนวคิดการแก้ไขปัญหา : 8 Disciplines of Problem Solving
D1 : Establish the Team
D2 : Describe the Problem (IS / IS-NOT Technique)
D3 : Contain the Problem
D4 : Identify, Define, Describe and Verify the Root Cause of the Problem
 D5 : Choose Corrective Actions
D6 : Implement/Validate the Permanent Corrective Actions
D7 : Prevent Recurrence
D8 : Reward the Team

แนวทางการฝึกอบรม
อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาProblem Solving

แสดงความคิดเห็น