หลักสูตรฝึกอบรม A3 Project Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / A3 Project Management

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   รู้จักกับการตั้งเป้าหมายที่ฉลาด (SMART Goal) และสามารถวางแผน ควบคุมและนำเสนอได้ในกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งต้องรับรู้และเข้าใจได้โดยผู้เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดทุกระดับการทำงาน (ผู้ตรวจงาน ผู้ควบคุม และผู้สนับสนุน) และต้องสามารถนำเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้างานได้ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

วัตถุประสงค์
1. รู้จักแต่ละส่วนประกอบของ A3 Paper sheet
2. เรียนรู้ Kaizen และกรณีศึกษาต่างๆ
3. ฝึกการบริหาร ติดตามและนำเสนอโครงการด้วย A3 Sheet

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Kaizen Concept
 Kaizen Steps
 Kaizen Case Study
 A3 Report – 11 parts
A3 report and basic information needed
 A3 project controlling
 A3 project revision and final result
 Workshop – A3 report

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Project ManagementA3Kaizen

แสดงความคิดเห็น