หลักสูตรฝึกอบรม BCP for COVID-19 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม BCP for COVID-19

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ คือการจัดการต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยเน้นภาคการจัดการด้านโรคระบาด โดยยกเคสทำงานเป็น COVID-19 โดยเป็นการอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้แผนการทำงาน แผนความพร้อมรับมือความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด เพื่อการบรรเทา ลดทอน หรือป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Analysis : Impact analysis, treat analysis and Impact scenario คือการวิเคราะห์ ผลกระทบทั้งภาคส่วนความรุนแรง ความถี่และวงกว้างของผลกระทบ เพื่อทำการกำหนดสิ่งที่ต้องทำ การตอบสนองของแต่ละส่วน อย่างเป็นระบบ
2. Solution design Workshop การออกแบบกระบวนการทำงาน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการเฝ้าระวัง
3. Implement Plan การวางแผนการทำงาน เชิงป้องกัน และต้องมีการตอบสนองได้อย่างเป็นอัตโนมัติทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุ ซึ่งแผนนี้ต้องกำหนด กิจกรรมหลัก รายละเอียดกิจกรรม การจัดทำรายการทรัพยากร ความสัมพันธ์กันของกิจกรรมกับทรัพยากร รวมไปถึงความสัมพันธ์กับเป้าหมายและระยะเวลาในการฟื้นสภาพ
4. Testing point and acceptance set upt : RTO set up การกำหนดค่าตรวจสอบ ค่ายอมรับและค่าเบี่ยงเบน พร้อมกับต้องสามารถคำนวณค่า Recovery Time objective พร้อมกับต้องกำหนดหลักการ และ/หรือ ค่าในการทำ POKA YOKE
5. Maintenance PDCA สรุปการจัดทำแผน ขั้นตอนการทำงาน การให้การศึกษา ฝึกฝน การสร้างจิตสำนึก การทำให้การเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน การรู้จักการทำโต๊ะแบบทดสอบ และสุดท้ายต้องเรียนรู้การสอบทานความทันสมัยของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
**คอร์สการอบรมนี้เหมาะกับผู้ที่ทำแผนความเสี่ยงอยู่แล้ว และ/หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง**

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทุกคนในองค์กร ที่เคยผ่านการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นแล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม