หลักสูตรฝึกอบรม Better You By Facilitative Coaching Process - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Better You By Facilitative Coaching Process

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
   ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายทำงานอย่างไม่มีความสุข เพราะไม่เห็นความสำคัญของงาน และ ไม่ได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากเฝ้ารอให้พบงานที่เหมาะสมกับตนเองนั้น อาจใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลือง ทั้งงบประมานขององค์กรและตัวของพนักงานเอง 
   หากพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าที่ตนเองได้ใช้ในการทำงาน พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแต่ละคน จะช่วยให้พนักงานเข้าใจผู้อื่นในคุณค่าที่มี รวมถึงเข้าใจบทบาทที่แต่ละคนได้รับ จะส่งผลให้พนักงานมุ่งสนใจในงานที่เกี่ยวกับตนเอง โดยลดเวลาที่จะสูญไปกับความขัดแย้งทั้งกับตนเองและผู้อื่น

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
   คนเราทุกคนมีคุณค่าในตนเอง และมีศักยภาพในตนเอง การที่คนเราทำงานเดียวกัน อาจให้คุณค่าในงานที่แตกต่างกัน หากแต่เพียงเรารู้และเข้าใจว่าเรามีคุณค่าอะไร และใช้คุณค่าใดในการทำงาน จะทำให้เราเห็นข้อดีในงาน ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้น ยังสามารถเข้าใจคุณค่าของผู้อื่นทีบางครั้งอาจมาทำให้ตนเกิดความไม่พอใจ ทำให้ทำงานด้วยความหงุดหงิดน้อยลงได้อีกด้วย

แนวทางการฝึกอบรม
  Facilitative Coaching Process 
กระบวนการ Facilitative Training and Coaching Process คือกระบวนการที่ชวนผู้เรียนได้สืบค้นศักยภาพตนเองผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมา ผ่านเรื่องราวของผู้ร่วมกระบวนการ จุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองร่วมกับเนื้อหาที่ได้รับในห้อง ตกผลึกสู่แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆของตนเองและพร้อมยอมรับ และเรียนรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้ 
 Mutual Learning
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเพื่อนร่วมคลาส เพื่อรับทราบมุมมองความคิดของเพื่อนร่วมคลาสที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน และเลือกที่จะนำบางอย่างที่เหมาะสมกับตนเองไปใช้ได้ทันที 
 Mandala 
กิจกรรมผ่านเครื่องมือ Mandala ที่ชวยให้ผู้เข้าเรียนอยู่กับตนเอง และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อต่างๆ ตัวอย่างของกิจกรรม Mandala จะช่วยให้ผู้เรียน 
       อยู่กับตนเองในเรื่องต่างๆที่ชวนคุย 
       เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองผ่านรูป 
       เกิดความชัดเจนในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เพื่อการจัดการอารมณ์ต่อไป

ตัวอย่างกิจกรรม Who am I?


การดำเนินกิจกรรม
 ให้ผู้เข้าร่วมคลาสระบายสี หรือ วาดรูปต่างๆตามที่ตนเองอยากให้เป็น 
ชวนคุยถึงสัญลักษณ์ หรือสีที่ใช้ แล้วให้เค้าเชื่อมโยงกับคุณค่าของตนเองผ่านภาพ
ให้ผู้เรียนเขียนสรุป โดยเขียนต่อประโยคว่า ฉันคือ...หรือฉันเป็น...

ผลที่ได้รับ
   ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่ซ่อนอยู่ภายใน แม้เพียงเล็กน้อย หรือเคยมองข้ามไป แต่เมื่อออกมาผ่านรูป ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองเพิ่มมากขึ้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นผ่านการตระหนักได้โดยตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม