หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management - หลักสูตร 1 วัน

(BCM ISO22301:2012)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Business Continuity Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารองค์กรต้องคำนึงถึง ระบบการป้องกัน การปกป้อง การตระเตรียม การรับมือกับการเปลี่ยนถ่าย และการตอบสนอง เพื่อความสามารถในการบริหารเชิงป้องกันความพินาศที่อาจเกิดกับองค์กร ISO22301: 2012 คือมาตรฐานแรกในระดับสากล สำหรับระบบ BCM ซึ่งถูกกนำมาใช้บริหารองค์กรเชิงป้องกัน เพื่อลดทอนความเสี่ยงขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก BCM ISO22301 : 2012
2. เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
3. เรียนรู้วงจร PDCA สำหรับการบริหารองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ BCM ISO 22301:2012
 โครงสร้างของ BCM ISO 22301 : 2012
 บริบทขององค์กร และองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ
 การวางแผนเชิงป้องกัน และการกำหนดกลยุทธ์
 การสนับสนุน และ การบริหารงานในแต่ละวัน
 ภาคการปฏิบัติ ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกัน
 การประเมินประสิทธิผล
 การพัฒนาสู่รูปแบบที่ดีขึ้น

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ManagementBCMPDCA

แสดงความคิดเห็น