หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management - หลักสูตร 1 วัน

(BCM ISO22301:2012)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / Business Continuity Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารองค์กรต้องคำนึงถึง ระบบการป้องกัน การปกป้อง การตระเตรียม การรับมือกับการเปลี่ยนถ่าย และการตอบสนอง เพื่อความสามารถในการบริหารเชิงป้องกันความพินาศที่อาจเกิดกับองค์กร ISO22301: 2012 คือมาตรฐานแรกในระดับสากล สำหรับระบบ BCM ซึ่งถูกกนำมาใช้บริหารองค์กรเชิงป้องกัน เพื่อลดทอนความเสี่ยงขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก BCM ISO22301 : 2012
2. เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
3. เรียนรู้วงจร PDCA สำหรับการบริหารองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ BCM ISO 22301:2012
 โครงสร้างของ BCM ISO 22301 : 2012
 บริบทขององค์กร และองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ
 การวางแผนเชิงป้องกัน และการกำหนดกลยุทธ์
 การสนับสนุน และ การบริหารงานในแต่ละวัน
 ภาคการปฏิบัติ ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกัน
 การประเมินประสิทธิผล
 การพัฒนาสู่รูปแบบที่ดีขึ้น

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ManagementBCMPDCA

แสดงความคิดเห็น