หลักสูตรฝึกอบรม Change Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Change Management

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงองค์กรคือกระบวนการ มิใช่เหตุการณ์ ดังนั้นหากไม่เตรียมความพร้อม ไม่เพียงทำไม่สำเร็จแต่อาจทำให้องค์อยู่ในสภาวะเสี่ยงในหลายๆด้าน ดังนั้น ทำอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อม รู้ได้อย่างไรว่าพร้อม และจะบรรลุผลได้อย่างไร นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิถีการเปลี่ยนแปลง
2. เตรียมพร้อมก่อนเริ่มเปลี่ยน
3. เรียนรู้การนำการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Cracking the code of change (ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลง)
 The difficulty of Change (เรื่องหนักๆ ของการเปลี่ยนแปลง)
 8 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Leading Change (การนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
 Why change? Why won’t change? (ทำไมจึงเปลี่ยน /ไม่เปลี่ยน)
 เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก CEO

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Managementการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น