หลักสูตรฝึกอบรม Change Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Change Management

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงองค์กรคือกระบวนการ มิใช่เหตุการณ์ ดังนั้นหากไม่เตรียมความพร้อม ไม่เพียงทำไม่สำเร็จแต่อาจทำให้องค์อยู่ในสภาวะเสี่ยงในหลายๆด้าน ดังนั้น ทำอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อม รู้ได้อย่างไรว่าพร้อม และจะบรรลุผลได้อย่างไร นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิถีการเปลี่ยนแปลง
2. เตรียมพร้อมก่อนเริ่มเปลี่ยน
3. เรียนรู้การนำการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Cracking the code of change (ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลง)
 The difficulty of Change (เรื่องหนักๆ ของการเปลี่ยนแปลง)
 8 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Leading Change (การนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
 Why change? Why won’t change? (ทำไมจึงเปลี่ยน /ไม่เปลี่ยน)
 เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก CEO

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม