หลักสูตรฝึกอบรม Effective People and Productivity Management - หลักสูตร 1 วัน
(EPPM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Effective People and Productivity Management (EPPM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเพิ่มผลิตภาพของตนเองเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่ต้องทำได้สำหรับผู้นำ และต้องสามารถนำให้สมาชิกในทีมทำตามได้ และสามารถพัฒนาร่วมกันได้ อย่างเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน อีกทั้งยังต้องสามารถแยกแยะงานที่มอบหมายได้ และต้องมีวิธีการมอบหมายอย่างไรให้งานสำเร็จผล ซึ่งการมอบหมายงานควรรวมไปถึงการมอบอำนาจการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ หน้าที่ผู้นำ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้การสร้างเป้าหมายของทีม การนำทีมเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
3. เรียนรู้การพัฒนาทีมแบบต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Concept and Overview นิยาม และ ภาพองค์รวม
 The Natural of Productivity ธรรมชาติของ จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 Impact of Leadership ผลกระทบจากผู้นำ
 Goals achievement การทำเป้าหมายให้สำริดผล
Leadership Framework กรอบการทำงานของผู้นำ
 IP through Communication การพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพผ่านการสื่อสาร
 Empower the team อำนาจของทีม
 IP of the team เพิ่มผลิตภาพด้วยทีมเพื่อทีม

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม