หลักสูตรฝึกอบรม Effective Personal Productivity - หลักสูตร 1 วัน

(EPP)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Effective Personal Productivity

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นเลิศ ต้องอาศัยการตั้งใจและการรู้จักจัดการทั้งเวลาและวิธีการทำให้บรรลุผล ด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่ในการทำให้เป็นผลสำริด ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานและองค์กร เพราะการทำงานด้วยจิตสำนึกนี้จะทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกถึงคุณค่าของงานที่ทำ และองค์กรได้มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ประสบความสำเร็จ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก นิยาม จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้อุปสรรค ของเสีย และการก้าวข้าม
3. ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อจัดการกับอุปสรรคและของเสียเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Define Productivity นิยาม จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 Barriers to productivity อุปสรรคของการมี จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 Overcome Barriers มาก้าวข้ามอุปสรรคกัน
 5 Waste in everyday 5 ของเสีย (ที่เราสร้าง)
Tools and Tricks เครื่องมือและกลเม็ด
 PDCA วงจร PDCA
 Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 Workshop – Mind PDCA

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตสำนึกPDCAEPP

แสดงความคิดเห็น