หลักสูตรฝึกอบรม Integrated Problem Solving - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Integrated Problem Solving

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้นและมีการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหาในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และมาตรการป้องกันปัญหา (Preventive Action) โดยอาศัยหลักการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดการแก้ไขปัญหาทางฝั่งตะวันตกสไตล์อเมริกัน ได้แก่ 8 Disciplines of Problem Solving มาผนวกเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาฝั่งตะวันออกสไตล์ญี่ปุ่น ได้แก่ Why-Why Analysis รวมไปถึงเครื่องมือการแก้ไขปัญหา 7 QC Tools และ New 7 QC Tools

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการแก้ไขปัญหา 8 Disciplines
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา Why-Why Analysis
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการแก้ปัญหา 7 QC Tools และ New 7 QC Tools
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I
 ปัญหา คือ อะไร ?
 แนวคิดการแก้ไขปัญหา : 8 Disciplines of Problem Solving
 D1 : Establish the Team
 D2 : Describe the Problem
      อบรม สัมมนา Graph
      อบรม สัมมนา Pareto Diagram
      อบรม สัมมนา Affinity Diagram
      อบรม สัมมนา Relation Diagram

       Workshop : กำหนดหัวข้อปัญหา
D3 : Contain the Problem
D4 : Identify, Define, Describe and Verify the Root Cause of the Problem

       Why-Why Analysis
       Cause and Effect Diagram
       Tree Diagram

D4 : Identify, Define, Describe and Verify the Root Cause of the Problem (Cont.)
       Histogram
       Check Sheet
       Scatter Diagram
       Matrix Diagram

       Workshop : วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

DAY II
D5 : Choose Corrective Actions
       Matrix Data Analysis
D6 : Implement/Validate the Permanent Corrective Actions
       Arrow Diagram
       Workshop : กำหนดมาตรการแก้ไขปัญห
D7 : Prevent Recurrence
       Process Decision Program Chart
       Control Chart
       Workshop : กำหนดมาตรการป้องกันปัญหา
D8 : Reward the Team

วิธีการฝึกอบรม
 อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการวิเคราะห์Problem Solving

แสดงความคิดเห็น