หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Internal Audit

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อรู้จักระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงาน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในทำเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสำหรับการตรวจสอบ ติดตามโดยลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อการออกใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างตามความเฉพาะของธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรู้จัก ระบบการตรวจสอบภายใน
2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำการตรวจสอบภายใน
3. เพื่อทราบถึงสิ่งที่ควรตระเตรียมให้พร้อมก่อนการตรวจสอบจากภายนอก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับระบบการตรวจสอบภายในและจุดประสงค์
 7 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
 การวางแผนตรวจประเมิน (รวมวงจร PDCA)
 การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 การรายงานผล
 ข้อควรทำและแบบฟอร์มต่างๆ จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 การติดตาม การแก้ไข และปิดปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 Workshop – ตรวจสอบด้วย Check List

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Internal AuditการตรวจสอบภายในPDCA

แสดงความคิดเห็น