หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time - หลักสูตร 1 วัน

(JIT)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Just In Time

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการทำงานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบที่ต้องการในการทำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อเตรียมองค์กรและคู่ค้าให้พร้อมกับการทำระบบการผลิตแบบ JIT และเรียนรู้การคำนวณ การควบคุม และการวางผังโรงงานให้เหมาะกับระบบ JIT

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจระบบการผลิตแบบ Just in Time
2. รู้สิ่งที่ต้องการและต้องเตรียมพร้อมเพื่อการทำระบบ JIT
3. เรียนรู้การคำนวณ การควบคุมและ การวางผังโรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ JIT
4. เรียนรู้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมคู่ค้า (Supplier) ให้เหมาะกับระบบ JIT

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
JIT Concept หลักการและแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี
 Push&Pull Comparison เปรียบเทียบการผลิตแบบผลักและดึง
 Kanban & Hejuka box ระบบการ์ดการผลิตและระบบกล่องบริหารการผลิต
 7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาค 1
7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาคต่อ
 Supplier Qualification for JIT คุณลักษณะคู่ค้าที่ต้องการสำหรับระบบ JIT
 Relation of Lot/Price/Inventory ความสัมพันธ์ของขนาดผลิต ราคาและคลังสินค้า
 Work shop – Looking for “what is missing?”

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : JITการบริหารคลังสินค้า

แสดงความคิดเห็น