หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen Continuous Improvement - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Kaizen Continuous Improvement

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงการทำงานต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่

วัตถุประสงค์
1. การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนางาน 
2. การรู้จักการสูญเสีย และอุปสรรคของงาน เพื่อการ ลด / ละ / เลิก 
3. เรียนรู้ 5W + 1 H 
4. เรียนรู้ระบบ ECRS และ การนำไปใช้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดแบบไคเซน
 วัตถุประสงค์ของการทำไคเซน
 ขั้นตอนการดำเนินไคเซน
 ประเภทของของเสีย (7 waste) พร้อมวิเคราะห์ และค้นหา
 5W + 1 H : 5 คำถามหาที่มา และ 1 คำถามแก้อย่างไร
 ECRS (Eliminate/ Combine/ Reduce/ Simplify)
 Work shop ECRS
 นำเสนอแผนงาน

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนา7 wastekaizen

แสดงความคิดเห็น