หลักสูตรฝึกอบรม Karakuri Kaizen - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / Karakuri Kaizen

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสียในทุกๆ ประการ โดยการใช้ต้นทุนต่ำและลดต้นทุนการทำงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่งการค้นหาและคิดค้นวิธีการปรับปรุงควรเริ่มมาจากผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นๆ และเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เมื่อปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. รู้จักกับ Karakuir Kaizen
2. เรียนรู้กรณีศึกษา Karakuri Kaizen (Case Study)
3. เพื่อเรียนรู้การมอง วิเคราะห์และค้นหาจุดที่ปรับปรุงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ Karakuri Kaizen
 ข้อควรรู้ก่อนเรียนรู้ความสำเร็จของ Karakuri Kaizen
 เรียนรู้ และวิเคราะห์ Karakuri Kaizen (Case Study)
 ทดลองมองหา Karakuri Kaizen (Game)
Steps of Kaizen – 10 ขั้นตอนการทำไคเซน
 Go to Gamba – ไปที่พื้นที่การผลิต
 Work shop Karakuri Kaizen
 นำเสนอแผนงาน

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Kaizenการผลิตนำเสนอแผนงาน

แสดงความคิดเห็น