หลักสูตรฝึกอบรม Karakuri Kaizen - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Karakuri Kaizen

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสียในทุกๆ ประการ โดยการใช้ต้นทุนต่ำและลดต้นทุนการทำงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่งการค้นหาและคิดค้นวิธีการปรับปรุงควรเริ่มมาจากผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นๆ และเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เมื่อปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค
1. รู้จักกับ Karakuir Kaizen
2. เรียนรู้กรณีศึกษา Karakuir Kaizen (Case Study)
3. เพื่อเรียนรู้การมอง วิเคราะห์และค้นหาจุดที่ปรับปรุงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
อะไรคือ Karakuir Kaizen
ข้อควรรู้ก่อนเรียนรู้ความสำเร็จของ Karakuir Kaizen
เรียนรู้ และวิเคราะห์ Karakuir Kaizen (Case Study)
ทดลองมองหา Karakuir Kaizen (Game)
Steps of Kaizen – 10 ขั้นตอนการทำไคเซน
 Go to Gamba – ไปที่พื้นที่การผลิต
Work shop Karakuir Kaizen
 นำเสนอแผนงาน

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ไคเซ็นkaizenคาราคุริ

แสดงความคิดเห็น