หลักสูตรฝึกอบรม Karakuri Kaizen - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Karakuri Kaizen

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสียในทุกๆ ประการ โดยการใช้ต้นทุนต่ำและลดต้นทุนการทำงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่งการค้นหาและคิดค้นวิธีการปรับปรุงควรเริ่มมาจากผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นๆ และเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เมื่อปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค
1. รู้จักกับ Karakuir Kaizen
2. เรียนรู้กรณีศึกษา Karakuir Kaizen (Case Study)
3. เพื่อเรียนรู้การมอง วิเคราะห์และค้นหาจุดที่ปรับปรุงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
อะไรคือ Karakuir Kaizen
ข้อควรรู้ก่อนเรียนรู้ความสำเร็จของ Karakuir Kaizen
เรียนรู้ และวิเคราะห์ Karakuir Kaizen (Case Study)
ทดลองมองหา Karakuir Kaizen (Game)
Steps of Kaizen – 10 ขั้นตอนการทำไคเซน
 Go to Gamba – ไปที่พื้นที่การผลิต
Work shop Karakuir Kaizen
 นำเสนอแผนงาน

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม