หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators - หลักสูตร 1 วัน

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Key Performance Indicators

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายในการทำธุรกิจและคาดหวังให้พนักงานทุกคนในองค์กรดำเนินงาน เพื่อ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร หากแต่ในทุกส่วนย่อมต้องมีเป้าหมายแตกต่างและต้องสอดคล้องกันอย่างดี เพื่อ บรรลุเป้าหมายหลักเดียวกันดังนั้นผู้นำจึงควรรู้จักการกำหนดเป้าหมายเพื่อหน่วยของตนได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมายที่ วัดได้ ท้าทาย และทำได้จริงภายในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสร้างตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด
2. เพื่อรับรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ KPI
3. เรียนรู้ปัจจัยที่จำเป็นและตัวอย่างของ KPI ที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ KPI
 การตั้งเป้าหมาย KPI แบบชาญฉลาด
 ปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จ
 Work shop “Brainstorm to get SMART” 
 KPI : a balance scorecard เกณฑ์และการเก็บคะแนน
 How to implement KPI ทำอย่างไร
 Action Plan ลงมือทำแผน
 Workshop “KPI implementation”

แนวทางในการฝึกอบรม
 การบรรยายเนื้อหา, การเล่นเกมเพื่อเข้าใจ และการทำ workshop เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KPIAction Planเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น