หลักสูตรฝึกอบรม NLP Life Transformation ศาสตร์ NLP เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม NLP Life Transformation ศาสตร์ NLP เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming ) ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Professor Richard Bandler และ Dr. John Grinderเทคนิคเหนือชั้นของศาสตร์ NLP เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของชีวิตTransform ตัวตน, สร้างพฤติกรรมที่มุ่งตรงต่อเป้าหมายสูงสุด, เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่เหนือกว่า นำไปสู่การทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และกล้าใช้ชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข และสอดคล้องกับการพัฒนาตนเองให้ทันในยุคที่ องค์กร และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1.ความหมายของการเปลี่ยนแปลง (Definition of Change)
กิจกรรม เปลี่ยนแปลง แล้วได้อะไร ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง
2.กิจกรรม NLP: LifeTransformation
“Transform Your Life, Transform Your Organization”
3.เรียนรู้ ศาสตร์ NLP Transform ตัวตน พฤติกรรม องค์กรสู่มิติใหม่... 
4.เรียนรู้เทคนิค การทะลุกรอบความคิด และชีวิตแบบเดิมๆ สู่ชีวิตและเป้าหมายที่ใฝ่ฝัน นำการเปลี่ยนแปลงลงสู่พฤติกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน
5. เรียนรู้เทคนิค NLP ล่าสุด เพื่อเปลี่ยนตัวเองอย่างถาวร
6. ฝึกฝนเทคนิค Meta Program, Identity-value-belief Alignment 
7. กิจกรรมสู่การพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Five Activities Contributing to Effective Change Management)
8.กิจกรรม และ WORKSHOP การวางแผนชีวิต การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Motivating Change) และการกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง (Creating Vision of Change)
และกิจกรรมอื่นๆอีกมาก เช่น 
      อบรม สัมมนา Positive Thinking : คิดบวกวันนี้ งานได้ผล ชีวิตตนดีขึ้นวันนี้ 
      อบรม สัมมนา Change : การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น... เราสร้างได้ 
      อบรม สัมมนา Give : การให้... เราเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้ 
      อบรม สัมมนา Happy work & Life : ความสุข และความเข้าใจเป็นของเรา... ทุกนาที
             ความสุขจากการทำงาน 
             ความสุขที่มีโอกาสทำให้คนรอบข้างมีความสุข 
             ความสุขที่เกิดจากความสุขสงบในใจของเรา 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการและเรียนรู้เทคนิค NLP มาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
2. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ สามารถสร้างอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และนั่งอยู่ในหัวใจคนรอบข้าง
3. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ ทำลายปมด้อย และความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จสูงสุดของคุณเอาไว้
4. สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP พลังจิตใต้สำนึก และ EQ ไปช่วยบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการมองแบบอย่าง ผู้ที่เราชื่นชอบ เพื่อสร้างแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน

รูปแบบการอบรม

   บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม