หลักสูตรฝึกอบรม Preventive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Preventive Maintenance

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   อุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิดต้องการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุด ซึ่งทำได้ด้วยหลากหลายวิธีและหนึ่งในกิจกรรมที่จำเป็นคือการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างชาญฉลาด เพื่อให้การผลิตดำเนินได้โดยไม่มีการสะดุดเพราะปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร และคุณภาพของสินค้าต้องไม่เกิดปัญหาใดๆ ที่มาจากเครื่องจักรด้วย

วัตถุประสงค์
1. รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และข้อบ่งบอกความสำเร็จได้ 
2. เรียนรู้การวางแผนและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
3. เรียนรู้จุดควรตรวจสอบของเครื่องจักรแต่ละประเภท รู้จักจุดเสี่ยงและสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Goal and Success Criteria - การกำหนดเป้าหมายและข้อบ่งชี้ความสำเร็จ
Plan Maintenance - อะไรคือการวางแผนป้องกัน
Deliverable and Action - ขั้นตอนการทำงานและสิ่งสำเร็จที่นำเสนอได้จุดควรตรวจสอบของเครื่องจักรแต่ละประเภท
Risk Assessment  - ความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ และวิธีป้องกัน
Support Needed - การสนับสนุนที่ต้องการ
Work shop AM - กิจการทดลองทำการบำรุงรักษาแบบ อัตโนมัติ

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม