หลักสูตรฝึกอบรม Preventive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Preventive Maintenance

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   อุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิดต้องการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุด ซึ่งทำได้ด้วยหลากหลายวิธีและหนึ่งในกิจกรรมที่จำเป็นคือการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างชาญฉลาด เพื่อให้การผลิตดำเนินได้โดยไม่มีการสะดุดเพราะปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร และคุณภาพของสินค้าต้องไม่เกิดปัญหาใดๆ ที่มาจากเครื่องจักรด้วย

วัตถุประสงค์
1. รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และข้อบ่งบอกความสำเร็จได้ 
2. เรียนรู้การวางแผนและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
3. เรียนรู้จุดควรตรวจสอบของเครื่องจักรแต่ละประเภท รู้จักจุดเสี่ยงและสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Goal and Success Criteria - การกำหนดเป้าหมายและข้อบ่งชี้ความสำเร็จ
Plan Maintenance - อะไรคือการวางแผนป้องกัน
Deliverable and Action - ขั้นตอนการทำงานและสิ่งสำเร็จที่นำเสนอได้จุดควรตรวจสอบของเครื่องจักรแต่ละประเภท
Risk Assessment  - ความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ และวิธีป้องกัน
Support Needed - การสนับสนุนที่ต้องการ
Work shop AM - กิจการทดลองทำการบำรุงรักษาแบบ อัตโนมัติ

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนการบริหารความเสี่ยงMaintenance

แสดงความคิดเห็น