หลักสูตรฝึกอบรม Production and Operation Management - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / Production and Operation Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต และการบริการ ในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในด้านการจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องการจัดการผลิต และการปฏิบัติการ
แนวคิดการเพิ่ม Productivity เพื่อการสร้างความได้เปรียบกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)
การออกแบบกระบวนการทำงาน และการจัดวาง Layout 
แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการ (Lean Concept for Process Improvement) 
Workshop:Process Improvement(ออกแบบตามงานผู้เรียน)

แนวทางในการฝึกอบรม
 อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาการผลิตManagement

แสดงความคิดเห็น