หลักสูตรฝึกอบรม Statistic Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Statistic Problem Solving

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแก้ปัญหาเชิงสถิติคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นจริง และเฉพาะเจาะจงในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ ความยากของการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คือการกำหนดตัวแปรที่ต้องทำการเก็บข้อมูล อย่างไรก็ดีเมื่อทำไประยะหนึ่งเราจะสามารถกำหนดตัวแปรได้ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้า ทำให้เป็นกระบวนการที่ยั่งยืนและได้ผลดีในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. ทบทวนกระบวนการทางสถิติ
2. รู้จักกับข้อมูลและการกำหนดตัวแปร
3. สามารถนำวิธีทางสถิติเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Statistic Basic Process
 Data Types
 Cause of Variation
 Sample Size and Sample Frequency
 Statistic Data Analysis
Problem Solving Tools
 Principle Component Analysis
 Choice of Control Limit
 Decision Making Process
 Workshop – Statistic Problem Solving Diagram  

รูปแบบการอบรม
บรรยายเนื้อหา เล่นเกม และการทำงานจำลอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาข้อมูลเชิงสถิติData Analysis

แสดงความคิดเห็น