หลักสูตรฝึกอบรม Statistics Quality Control and Design Method - หลักสูตร 3 วัน
(SQCDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Statistics Quality Control and Design Method (SQCDM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติเข้ามาตรวจจับในทุกกระบวนการและรวมไปถึงการออกแบบวิธีการนั้น มีขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมอยู่มาก อีกทั้งยังต้องเป็นข้อมูลที่ละเอียด เชิงลึก และถูกต้อง หากแต่การควบคุมด้วยกระบวนการนี้จะทำให้แก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้าแห่งปัญหา ทำให้การแก้ปัญหาคุณภาพทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ย้อนกลับมาที่ปัญหาเดิมๆ อีกครั้ง และยังสามารถใช้กระบวนการนี้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ดังนั้นจึงเป็นกรบวนการที่ต้องบอกว่า คุ้มเหนื่อย!

วัตถุประสงค์
   เนื่องจากการอบรมนี้มีทั้งหมด 1 – 3 วัน ซึ่งเลือกได้ตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม ดังนั้นจุดประสงค์การอบรมจึงเป็นไปตามหัวข้อ ตามจำนวนวันที่อบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 กระบวนการคุณภาพ
 Quality Basic
 Process capability
 Acceptance Sample
Reliability
 Quality Control
 Product Liability
 Quality System
  Benchmark and auditing

วันที่ 2 การเก็บ วิเคราะห์ และนำไปใช้ ข้อมูลเชิงสถิติ
 Type of Data
 Pareto Chart
 Histogram
 Scatter Diagram 
 Control Chart
 Chart Analysis
 3-Sigma Control Chart
 Workshop – work on sample data to present

วันที่ 3 เนื้อหาส่งเสริมกระบวนการ SQCDM
 Flow Chart
 Check Sheet
 Cause and Effective Diagram
 Brain Strom Technique
 Why – Why Analysis
 PDSA
 Cost of Detecting Defect
Cost of Quality
หมายเหตุ   เลือกเรียน ได้ 1 วัน 2 วัน หรือ 3 วัน

รูปแบบการอบรม
การบรรยายเนื้อหา, การเล่นเกมเพื่อเข้าใจ และการทำ workshop เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม