หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Systematic Thinking

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและได้ฝึกการคิดแบบเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางความคิด ซึ่งวิธีการคิดอย่างเป็นระบบจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน เกิดการเรียนรู้ของทีมทำให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นทีม (Team Learning)

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
2. การสร้างกระบวนการคิด (Generation and Creative Process)
3. เรียนรู้การประเมินและแยกแยะสถานการณ์ (Situation Analysis)
4. ฝึกการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Decision Analysis)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ คิดอย่างเป็นระบบ 
5 ขั้นสู่การคิดเป็นระบบ
เครื่องมือช่วยคิด
การสร้างกระบวนการคิด
การประเมินและแยกแยะสถานการณ์
การวิเคราะห์และการเลือก
การประเมินความเสี่ยง และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Systematic Thinkingการวิเคราะห์กระบวนการคิด

แสดงความคิดเห็น