หลักสูตรฝึกอบรม Team Building - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Team Building

อ. นิวัต โชติวงษ์

(วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Team Building
   Team Building เป็นกิจกรรมพิเศษที่องค์กรจัดขึ้นมาสำหรับบุคลากรภายในองค์กรเพื่อ ดึงเอาศักยภาพของทีมออกมาในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป้าประสงค์โดยทั่วไปของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้สมาชิกภายในทีมได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีเป้าหมายร่วมกันของทีมและองค์กรเป็นที่ตั้งประโยชน์ของ Team Building
   ทีมที่ดีเราดูได้จากอะไรเราสามารถดูได้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมมือกันของสมาชิกภายในทีม การที่สมาชิกทุกคนเข้าใจเป้าหมายเดียวกัน หรือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารกันอย่างเข้าใจตลอดเวลา มีการแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในภารกิจของทีม ทีมที่ดีจะหมดปัญหาเรื่องความขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดแล้วนั้นจะส่งผลต่อทีมในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม กิจกรรม Team Building จัดได้ตอนไหน
   กิจกรรม Team Building สามารถจัดได้ทั้ง 1 วันเต็ม หรือสามารถเป็นส่วนหนึ่งในช่วง Staff Meeting หรือ Management Meeting หรือช่วงการ Kick off ของทีม หรือเป็นตัวช่วยในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า หรือเป็นตัวช่วยสำหรับทีมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆ (ad hoc) ในการทำงานโครงการ (Project) ใดโครงการหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมอย่างสูง กิจกรรมดำเนินไปอย่างไร
ขั้นตอนในการทำกิจกรรมของเรามีดังนี้ 
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมเล็กสนับสนุน 
2. การสร้างความรู้สึกของการเป็นทีม 
3. การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหรือแข่งขัน 
4. ทำกิจกรรมที่ฐานกิจกรรม 
5. และสุดท้ายคือการสรุปกิจกรรมและการประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม สิ่งที่ท่านต้องแจ้งให้เราทราบ
   สิ่งที่เราต้องการจากท่านคือ ท่านมีเป้าหมายเพื่ออะไร กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นใคร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อจำกัดของท่านมีอะไรบ้าง ส่วนที่เหลือเราจะช่วยท่านในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มของท่าน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม