หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน
(TPM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance (TPM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกับการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องมาจากการทำหลายๆ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักที่ขาดมิได้คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในองค์กรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ซึ่งระบบ TPM สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักรและ เครื่องมือในการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ 4 เสาหลักของการทำ TPM
2. เรียนรู้ภาพรวมของการทำ TPM เพื่อการเลือกและจัดลำดับการทำ TPM
3. เพื่อการจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรรายปี/ รายเดือน/ รายอาทิตย์และรายวัน
4. เพื่อรับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อเครื่องจักรร่วมกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดแบบทีพีเอ็มและจุดประสงค์การทำทีพีเอ็ม
 Focus Improvement
       ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
       6 สาเหตุหลักของความสูญเสีย
 Work shop – ค้นหาเครื่องจักรซ่อมบ่อย 
 Autonomous Maintenance ขั้นตอนการทำไปสู่โปรแกรมบำรุงรักษาอัตโนมัติ
 Plan Maintenance โปรแกรมมุ่งสู่การซ่อมเป็น 0 (Zero break down)
 Training and Education การอบรมโปรแกรมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องจักร
 Work shop – สร้างโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม