หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน

(TPM)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Total Productive Maintenance

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกับการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องมาจากการทำหลายๆ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักที่ขาดมิได้คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในองค์กรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ซึ่งระบบ TPM สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักรและ เครื่องมือในการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ 4 เสาหลักของการทำ TPM
2. เรียนรู้ภาพรวมของการทำ TPM เพื่อการเลือกและจัดลำดับการทำ TPM
3. เพื่อการจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรรายปี/ รายเดือน/ รายอาทิตย์และรายวัน
4. เพื่อรับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อเครื่องจักรร่วมกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดแบบทีพีเอ็มและจุดประสงค์การทำทีพีเอ็ม
 Focus Improvement
       ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
       6 สาเหตุหลักของความสูญเสีย
 Work shop – ค้นหาเครื่องจักรซ่อมบ่อย 
 Autonomous Maintenance ขั้นตอนการทำไปสู่โปรแกรมบำรุงรักษาอัตโนมัติ
 Plan Maintenance โปรแกรมมุ่งสู่การซ่อมเป็น 0 (Zero break down)
 Training and Education การอบรมโปรแกรมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องจักร
 Work shop – สร้างโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบำรุงรักษาTPMหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น