รวมหลักสูตรฝึกอบรม Advance หมวด Coaching

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance-Coaching

รายชื่อหลักสูตร Advance หมวด Coaching
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งของทีมงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม Life and Performance Coaching 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม Life and Performance Coaching 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 4 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน