คอร์สฝึกอบรม หมวดทักษะการโค้ช Advance Coaching

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance-Coaching

รวมคอร์สอบรมหลักสูตร Advance หมวด Coaching
รายชื่อคอร์สอบรม
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชผลการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการโค้ช 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร หลักพื้นฐานและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงเชิงปฏิบัติการจริง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการโค้ชงานสำหรับหัวหน้างาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เจ้าของธุรกิจนำตัวเองโค้ชทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร หลักการเล่าเรื่องและการประยุกต์ใช้ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การสอนงานด้วยการ์ดคุณค่าเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การสอนงานด้วยเรื่องเล่าดีดี 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งของทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยดูการโค้ชจริง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชด้วยการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร Life and Performance Coaching 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย 1 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2D 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การโค้ชเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นโค้ช 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร Life and Performance Coaching 2 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 3 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี 3 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill 3 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 3 วัน Advance +
 คอร์สหลักสูตร ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 4 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPITeamworkทัศนคติเชิงบวกนักขายLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน