รวมหลักสูตรฝึกอบรม Advance หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance-Management

รายชื่อหลักสูตร Advance หมวด Management OD
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน