คอร์สฝึกอบรม หมวดการบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร Advance Management and Productivity

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance-Management

รวมคอร์สอบรมหลักสูตร Advance หมวด Management OD
รายชื่อคอร์สอบรม
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 คอร์สฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร 2 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกTeamworkLeanLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน