รวมหลักสูตรฝึกอบรม Advance หมวด Thinking Skill

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance-Thinking Skill

รายชื่อหลักสูตร Advance หมวด Thinking Skill
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน