เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
บอกต่อหน้านี้
 
coaching 21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ขุมทองของผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
   
 
 
   
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
โดย อาจารย์ปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์
 
ผมใช้คุณสมบัติ เหล่านี้ ในการพิจารณาเลือกที่จะพัฒนาตัวเองโดยการเลือก คุณสมบัติที่ผมชอบ และ/หรือ รู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้ดีและเป็นบุคลิกของตัวเอง เพื่อนำมาพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีความเชื่อว่า พัฒนาจุดเด่น ง่ายกว่าพัฒนาจุดด้อย และสามารถทำให้เป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศได้
 
คุณสมบัติที่ผมเลือกมาพัฒนาหลักๆ คือ
1.ทัศนคติที่ดี : หากเชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็ทำได้
2.วินัยในตัวเอง : บุคคลแรกที่ต้องนำก็คือตัวเอง
3.มนุษยสัมพันธ์ : การให้ความสำคัญกับผู้อื่น
4.ความรับผิดชอบ : ทำงานให้สำเร็จ
   
ผม เชื่อว่าพัฒนาคุณสมบัติใดก็ได้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้คุณสมบัติอื่นดีขึ้นไปด้วย เช่น สร้างทัศนคติที่ดีกับตัวเองในทุกๆเรื่อง ก็จะมองปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำงานให้เสร็จ ( จะได้คุณสมบัติความรับผิดชอบ ) การเชื่อมั่นในตัวเองก็จะทำให้เชื่อมั่นในแผนงานและทำงานตามแผนไปเรื่อยๆ
( จะได้วินัยในตัวเอง ) สุดท้ายก็จะเชื่อมต่อไปที่การทำงานเป็นทีมเพราะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวให้ เสร็จได้ก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ( ได้เรื่องมนุษยสัมพันธ์ )

ผม ยังใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้ผู้นำในองค์กรต่างๆที่ผมไปทำการอบรมได้เลือก คุณสมบัติที่ชอบแล้วนำมาเลือกคุณสมบัติที่คนส่วนใหญ่เลือก แล้วนำมาใช้อบรมประมาณ 5 อันดับแรก เพราะคนส่วนใหญ่สนใจ ทำให้การฝึกอบรมสนุกสนาน

ลองหามาอ่านดูนะครับแล้วอย่าลืมคุณสมบัติที่เราอยากพัฒนาด้วยสัก
2-3 ข้อ แล้วลงมือปฏิบัติจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกืดขึ้นแน่นอนครับ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|