เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
บอกต่อหน้านี้
 
coaching 21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ขุมทองของผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
   
 
 
   
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์
โดย อาจารย์ปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์
 
หนังสือเล่มเล็กๆ บางๆ อ่านง่ายๆ แต่ได้สาระครบถ้วน ทำให้ผมเข้าใจแนวทางการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างชัดเจนขึ้นว่า เราไม่จำเป็นต้องให้ Solutionกับโค้ชชี่ แต่ต้องกระตุ้นให้เขาเป็นผู้ค้นหา Solution ด้วยตัวของเขาเองจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพราะตัวเองเป็นผู้คิดวิธีการของตัวเอง
   
ผมได้นำแนวความคิดจากเนื้อหาในหนังสือมาปรับใช้ในการบริหารงานได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้น เช่น
 
โค้ชชิ่ง พยายามใช้คำถามเพื่อให้โค้ชชี่เป็นผู้ตอบมากกว่าการให้แนวคิดของเราเพียงอย่างเดียว
โค้ชชิ่ง การโค้ชชี่โดยการดึงศักยภาพที่เขามีอยู่แล้วออกมา ไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเขา
โค้ชชิ่ง ใจเย็นกับการรับฟังผู้อื่นระหว่างการพูดมากขึ้นไม่พูดแทรก
โค้ชชิ่ง มองลูกน้องที่ดื้อเพราะเขาต้องการให้ช่วยเหลือมากกว่าที่จะดื้อเฉยๆ คืออยากให้เราใส่ใจมากกว่านี้
 
ผมยังใช้ในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจในการเป็นโค้ช ตามหลักสูตรต่างๆของผม ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นเราไม่ค่อยได้โค้ชชิ่งลูกน้อง เพราะคอยจะบอกวิธีทำให้ลูกน้องทันที ไม่ค่อยถามคำถามให้เขาคิด ทำให้เขานำวิธีของเราไปปฏิบัติไม่ค่อยได้ เพราะเขาไม่ใช่เป็นผู้คิดเอง จึงทำให้ผู้บริหาร/ ผู้จัดการหลายๆท่านนำกลับไปใช้กับการทำงานของตัวเอง เช่น

        - การใช้คำถามมากขึ้น
        - การรับฟังลูกน้องอย่างตั้งใจ
        - การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
        - การกระตุ้นให้มุ่งมั่นในเป้าหมายของโค้ชชี่ด้วยตัวเอง
 
หาหนังสืออ่านดูครับ คุณจะสามารถเป็นโค้ชสมัครเล่นในทันที
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|