เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
บอกต่อหน้านี้
 
coaching 21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ขุมทองของผู้นำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
coaching พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
   
 
 
   
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
โดย อาจารย์ปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์
 
คนส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่บนยอดเขา มากกว่าอยู่ในหุบเหว เพราะทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้าง อากาศก็สดชื่นกว่ากัน ดังนั้น คนจึงพยายามที่จะเดินทางไปให้ถึงยอดเขา แต่ชีวิตจริงๆ ของคนเรานั้น ก็มีทั้งช่วงที่เราอยู่บนยอดเขา ( ประสบความสำเร็จ , มีความสุข ) และช่วงที่เราอยู่ในหุบเหว ( ลำบาก , เจออุปสรรค และมีความทุกข์ )
   
ผมได้แง่คิดที่เข้าใจได้จากหนังสือเล่มนี้อย่างดี และมีประโยชน์กับตัวเองมาก เพราะเมื่อก่อน เมื่อผมประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และอยากที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ในตำแหน่งที่สูงขึ้นและเมื่อตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นแล้ว ก็จะต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคที่เพิ่มขึ้น หลายครั้งที่เรารู้สึกท้อถอย เครียด เป็นกังวล ไม่อยากจะทำต่อ เพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น บางโครงการก็เลิกไปเลย
 
พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทำให้รู้สึกมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคได้มากขึ้น เพราะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ยากขึ้นนั้น เราไม่สามารถกระโดดข้ามภูเขาจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งได้ เราทำได้เพียงอย่างเดียวคือ การเดินผ่านหุบเหวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือ ต้องลำบากอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอวันที่จะประสบความสำเร็จขึ้น ไต่ขึ้นยอดเขาอีกลูกหนึ่งเท่านั้น
 
ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการ ก้าวผ่านอุปสรรคและข้อจำกัด มากขึ้นเพราะจิตใจจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายว่าถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วคุ้มจริงๆ
 
ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับ คุณอาจได้แง่คิดดีๆด้านอื่นๆของตัวคุณเองได้ ผมเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มมีประโยชน์ อยู่ที่เราหยิบด้านใดมาพัฒนาตัวเราเองครับ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|