Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 12 เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 

"การเป็นคนดี ทำสิ่งที่ดี แต่บางทีกลับไม่มีความสุข"

"เราเป็นคนดี แต่บางคนก็ไม่ชอบเรา เพราะความดีของเราเผลอไปกระทบกับสิ่งที่เขาคุณค่า และให้ความสำคัญ"

การใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นในเชิงบวก จะช่วยให้เรารู้ตัว เราจะเลือกสร้างความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ได้ ช่วยให้เราเป็นคนดีที่มีความสุขกับคนอื่นๆ ได้มากขึ้นครับ

การเข้าใจสมอง จะส่งผลให้ เรารู้ตัวมากขึ้นว่า สิ่งที่ทำไปแล้ว รู้สึกไม่ดี เป็นเพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องใด เรารู้เหตุผลว่า ที่เราตัดสินใจทำในสิ่งที่อาจไม่ชอบ ไม่คุ้นเคย เราทำไปด้วยเหตุผลใด คุ้มค่าเพียงใด เราจะเข้าใจว่า ที่คนอื่นๆ รู้สึกมีอารมณ์เชิงลบ เป็นเพราะคุณค่าในเรื่องใดของเขาได้รับการกระทบกระเทือน

การเข้าใจ Value ผ่านสิ่งที่สมองของเราให้ความสำคัญ ซึ่งจะกลายเป็นพฤติกรรม และศักยภาพของเราในที่สุด เมื่อมองเห็นศักยภาพที่เกิดจาก Value ของตนเอง เราจะสามารถคิดเชิงบวกกับตนเองได้มากขึ้น เพื่อมองเห็นศักยภาพที่เกิดจาก Value ของผู้อื่น เราจะสามารถรู้สึกเชิงบวกกับเขาได้เช่นกัน

ถ้ารู้ตัว มองเห็น และเข้าใจ เราก็จะมีความสุขอย่างมีเหตุผลได้มากขึ้น จากสมองที่เป็นบวกของเรา

หรือลงทะเบียนขอรับฟรีได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|