เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: กรณีศึกษาหมวดต่างๆ
บอกต่อหน้านี้
 

กรณีศึกษาช่วยฝึกฝน วิธีการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เจออยู่บ่อยๆ เพราะในสภาวะที่เกิดขึ้นจริงเราอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษา ทำให้เรารอบครอบและความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษาทำให้เรารอบครอบที่จะคิด หากเราดำเนินการบ่อยๆ ก็จะทำให้เราเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น

หลังจากฝึกฝนการแก้ไขด้วยกรณีศึกษาแล้ว หากเกิดเหตุการณ์กับเราจริงๆแล้ว ลองมองเป็นเพียงกรณีศึกษาหนึ่งๆ ดูซิครับ คุณจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ง่ายขึ้นครับ

เรื่องที่
กรณีศึกษาหมวด
จำนวน/แผ่น
Download File
1
หลุมพรางทางความคิด
14 แผ่น
กรณีศึกษา
2
ผู้นำในฐานะโค้ช
6 แผ่น
กรณีศึกษา
3
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
6 แผ่น
กรณีศึกษา
4
ผู้จัดการทีมงานขาย
6 แผ่น
กรณีศึกษา
5
นักขายพิชิตเป้าหมาย
6 แผ่น
กรณีศึกษา
6
นักขายเชิงกลยุทธ์
6 แผ่น
กรณีศึกษา
7
ทีมเวิร์ค
10 แผ่น
กรณีศึกษา
8
สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
8 แผ่น
กรณีศึกษา
9
เถ้าแก่มืออาชีพ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
10
การสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
10 แผ่น
กรณีศึกษา
11
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
12
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
13
วิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยการคิดเชิงระบบ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
14
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากเรื่องเล่า
5 แผ่น
กรณีศึกษา
15
การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
6 แผ่น
กรณีศึกษา
16
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบ
8 แผ่น
กรณีศึกษา
17
การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
6 แผ่น
กรณีศึกษา
18
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในการบริหารเวลา
6 แผ่น
กรณีศึกษา
19
การคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
7 แผ่น
กรณีศึกษา
20
การใช้เทคนิคการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
6 แผ่น
กรณีศึกษา
21
โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
22
ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
6 แผ่น
กรณีศึกษา
23
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
6 แผ่น
กรณีศึกษา
24
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
6 แผ่น
กรณีศึกษา
25
การเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
26
การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
6 แผ่น
กรณีศึกษา
27
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
6 แผ่น
กรณีศึกษา
28
สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร
6 แผ่น
กรณีศึกษา
29
เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง
6 แผ่น
กรณีศึกษา
30
การกำหนด Competency ให้ทีมงาน
6 แผ่น
กรณีศึกษา
31
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
32
การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
6 แผ่น
กรณีศึกษา
33
เทคนิคการฟังเชิงรุก
6 แผ่น
กรณีศึกษา
34
Presentation Skill Development
6 แผ่น
กรณีศึกษา
35
การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก(PQ)
6 แผ่น
กรณีศึกษา
36
ผู้นำการพยาบาล...ในฐานะโค้ช
6 แผ่น
กรณีศึกษา
37
การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาระบบงาน
6 แผ่น
กรณีศึกษา
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|