หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รุ่น 65
ปริญญาโท การจัดการตลาด มหาวิทยาลัยการจัดการมหิดล


ประสบการณ์ทำงาน
Futurist researcher - ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ การเงิน การลงทุนผ่านอนาคตศาสตร์
ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้าน customer insight ในธุรกิจการให้บริการ
ที่ปรึกษาHRD : ด้านสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและการสื่อสารภายใน การพัฒนาทีมเวิร์ค
ที่ปรึกษาธุรกิจ: พัฒนาทีมฝ่ายการตลาดผ่านหลักการ Neuromarketing
สัตวแพทย์อาวุโสประจำโรงพยาบาลสัตว์ (Senior Veterinary doctor) บริษัทในเครือโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (RTB Animal Hospital)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
July 2018 Close Sale without Force by TW insider
Oct 2017 The Flagship. summit:Future fast forward by Chula business school
Feb 2017 Asset Allocation (2 day) by A.Tweesook Thammasak
Jan 2017 Stop Workplace Drama. By Coach Smartkid (BDMS)
Oct 2016 Private wealth management program (6 day) by A.Tweesook Thammasak
Feb 2016 The World Economic god father (4 day) by A.Tweesook. Thammasak
Jan 2016 HRD 3.0. by Woraphat Phucharoen
Aug 2014 Creative unfold 2014 “ What...if ” by TCDC (2 Day)
June 2014 Design Thinking for Creative Business by Apitan Lee (1 Day)
Mar 2014 Inner power Mental M.A.P by O Thepparat (1 Day)
May 2014 Bangkok Public Service Jam by TCDC (3 Day)
Oct 2013 Social Media Marketing By Gosocial.asia team
Sep 2013 Creative unfold 2013 “Meet the unmet” by TCDC
July 2013 Sense Zen รุ่นที่ 6 - Dr. Worapat Phucharoen

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
การตลาด/การขาย/
จิตวิทยาการตัดสินใจ/พฤติกรรมกับสมอง
การคิดเชื่อมโยงและการคิดสร้างสรรค์
การสื่อสาร การสร้างทีมด้วย trust

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท เอฟ จี เอ ประเทศไทย จำกัด (ฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย) - หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน
บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ (Effective Problem Solving & Decision Making Skill)
บริษัท คริสโก โปรดักส์ จำกัด (Chrisko product co.LTD) – หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย
บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด – หลักสูตร พัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ