หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์