หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 ปริญญาตรี
 คณะบัญชีและบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ตำแหน่งปัจจุบัน
 Coach & Professional Trainer และ วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training Thailand
Training Thailand Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC)
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Leadership, Management OD, General Soft Skill

ผลงานด้านการอบรม
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรม , การพัฒนาทีมงานขาย ทั้งการขายปลีก การขายส่ง และการขายตรง , การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ ,
การทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้แทนการค้า  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทเบญจพืช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
ผู้จัดการขายและการตลาด บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 
ผู้จัดการเขตกรุงเทพ True shop บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
ผู้จัดการภาคขายส่ง กรุงเทพตะวันออก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
ผู้จัดการภาคขาย  convergence บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการ ขายส่ง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการ ขายตรง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค กรุงเทพตอนเหนือ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ประสบการณ์การเข้าอบรม
 KOTLER ON MARKETING CHAPTER BY CHAPTER 
 Problem Solving & Decision Making
 Service Plus
 Managing with The Heart
 Effective Communication with Others
 Negotiation Strategy
 Leadership Management
 Team Development
 Positive Thinking
 Marketing for Sale Manager
 Sale Planning and Management
 Strategic Sale Planning
 Sale Supervisor Development
 Personal Management for Executive
 Professional Presentation
 Train for The Trainer

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคนในฐานะวิทยากร
อาจารย์กัณตพงษ์ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีในบริษัทเอกชน ทั้งการจัดซื้อ การตลาด การขาย การส่งเสริมการขาย และการบริการ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และนำไปใช้บริหารทีมงาน ได้แก่ การเจรจาต่อรอง แบบ win win เทคนิคการจูงใจคน วิธีการกระตุ้นทีมงาน การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่ตนเองและผู้อื่น แนวทางการสอนงานแบบพี่สอนน้อง การตั้งเป้าหมาย วิธีการแก้ปัญหาแบบแบ่งส่วน เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่น เป็นต้น อีกทั้งโดยพื้นฐานเป็นบุคคลที่ต้องการทำงานทุกประเภทด้วยความสุข และเป็นคนมองโลกในแง่ดี ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และนำไปใฃ้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

ประสบการณ์สอน
 Effective Communication 
 Negotiation Strategy
 Leadership Management
 Positive Thinking
 Sale Supervisory
 Sale Manager

บางส่วนของลูกค้าในการเป็นโค้ชร่วม แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)
 หลักสูตร Professional Branch Manager 
 หลักสูตร To be Good Coach

บางส่วนของลูกค้าในการดำเนินการฝึกอบรม Training & Group Coaching (Site References)
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership 
 บริษัท โคบูต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร : Coaching by On the Job Training 
 บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Within You 
 บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จำกัด หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร (Leadership @ Work) 
 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร 
 บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 
 บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "Supervisory Skill Development "

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing 
 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย 
 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด หลักสูตร “สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (win:win negotiation)”

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Soft skill 
 บจก.บริลเลี่ยนท์เอาท์ซอสซิ่ง-บอสกรุ๊ป หลักสูตร : Talent Self Development 
 บริษัท Eagle Ottawa (Thailand) จำกัด หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรอง 
 บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตร : คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด You Are Better 
 บริษัท ธนาสตีลเวิร์ค จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
 บริษัท ซีพีออล จำกัด หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและการจูงใจผู้อื่น 
 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ 
 บริษัท Apex Circuit (Thailand) จำกัด หลักสูตร สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ สร้างพลังในองค์กร 
 บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Supervisory Development Skill 
 บริษัท โตโยต้า นนทบุรี จำกัด หลักสูตร Negotiation Win Win 
 บริษัท เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จำกัด หลักสูตร Working as a Team 
 บริษัท มิตรผล ไบโอฟลูเอล จำกัด หลักสูตร Attitude 
 บริษัท เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จำกัด หลักสูตร Working as a Team 
 บริษัท มิตซุยไฮยีนแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร “5Q” 
 บริษัท ไทยนิปปอนเซอิกิ จำกัด หลักสูตร “Negotiation skill” 
 บริษัท อาร์วีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร “สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น”

บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้ 
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โปรแกรม “Attitude by Activity”