หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

อาจารย์ ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
Bachelor of Mechanical Engineering
Master of Business Administration

ประสบการณ์ทำงาน
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท TMC อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม Parker Hannifin (Thailand) co. ltd

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
KAIZEN and continuous improvement, Nissan Utsunomiya Japan
Value Stream Mappin (VSM)
Team Motivate
Lean manufacturing

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
วิธีการสื่อสารภายในองค์กรให้ได้งาน และ ได้ใจเพื่อนร่วมงาน (Perfect Communication Skill)
การสอนงานอย่างมืออาชีพในแบบ OJT
การผลิดอย่าง Lean
KAIZEN Continuous Improvement
การวิเคาระห์ปัญหาด้วย 8D , 5Why , 3Gen
Team Building Techniques

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท RADEE Nails & SPA
บริษัท MERITWELL Health
บริษัท MIDAS
บริษัท Boshi
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม