หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

Education
Master Degree in Manufacturing Management Engineering (International program) from Mahanakorn University of Technology
  Bachelor Degree in Mechanical Engineer from Mahanakorn University of Technology

Trainer Course Experiences
Lean System
Kaizen Activity for Success
Time Management
Project Management
Manufacturing Strategy
Management of Manufacturing Operation
Concurrent Product and Process design
Training course  by game base activities

Working Experiences:
Deputy Managing Director : River Engineering Co.,th  - Construction business
Lean Management : ECCO Thailand Co.,ltd. - Footwear&Leather manufacturing 
Development Manager : Nike INC. Liaison Office. - Footwear business
Development Manager : Bangkok Rubber (Public) Co., Ltd. - Footwear business
Assistant  design manager : Organics Ltd. - Engineering Plant business
Production  Administrator : Lock Focus (Thailand) Ltd.  - Lock manufacturing
Environmental & Permitting Coordinator : Sithe Pacific Development LLC – Power plant business
Engineering Design : Water Doctor Co., Ltd. – Water plant business
Technical Sales Services : White Group Co., Ltd. (Public) – Chemical trading

Freelance Consultant Experiences
Oragnaisation development
Marketing plan for CRM and CSR
Business Plan
TQM , TPM  and Lean System Implementation

Training
Business Model Canvas by Department of Industry Promotion (March, 2013)
Value Chain Approach by Department of Industry Promotion (February, 2013)
Social Enterprise bBusiness Model by Thai Social Enterprise Officer (June, 2012)
Intellectual Property Value Added by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (July – September,2009)
New Enterpreneurs Creation by Department of Industrial Promotion (May-July,2009)
TPM, machine preventive cost controlling by TPA (June 21,2008)
Lean Academy (Green and Black Belt) (October, 2007 – February, 2008)
Leather making training in Indonesia (June - September, 2007)
Presentation skill by Extended DISC International (February, 2006)
Problem solving and decision making by PacRim (October, 2005)
The 6 habits of highly effective negotiators by Boston – Network (October, 2005)
 Influencing and Motivator by Boston – Network (August, 2005)
Communicativeness Crucial Conversation by PacRim (September, 2005)
Communicating by American Management Association (November, 2004)
Chemical Class by Nike Inc. (September, 2004)
Master of Change by Cross-Cultural Management Company (January, 2003)
Material Class by Nike Inc. (August, 2003)
Pattern Engineer by Nike Inc. (July, 2003)
ISO14000 (August, 1998)
ISO9000 (May, 1994)
Process Training at Thaiwa (Thailand) Ltd. (March-April, 1991)
Process training at Petroleum Authority of Thailand (June-July, 1991)
Team Building every years; once time a year since 1992 – 2007
One day training in many rolls of business as many.

References
Kaizen Continuous Improvement training : Kawabe Co., Ltd. (Plastic Manufacturing)
Lean Basic training: Saim Chemical Industrial Co., Ltd. (Latex & Resin Manufacturing) 
Business Plan : UM Gen co., ltd (Umbrella manufacturing)
Business Cousultance : Evergreen Medical Esthetics co., ltd (Asetheticism business)
5S, Organisation development, work flow,  and CRM training : Evergreen Esthetics co.,ltd.
Project management training/implement : River Engineering co.,ltd (Construction business)
Time management training/implement : River Engineering co.,ltd.
Organisation development/implement : River Engineering co.,ltd.         Lean training and implementation : ECCO (leather) co.,ltd.(Leather manufacturing

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร


รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม ตามรอยความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Competency Model 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม A3 Project Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Effective Personal Productivity 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Quality Circle PDCA 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen Continuous Improvement 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Preventive Maintenance 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Balance Scorecard 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Change Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Failure Mode and Effective Analysis 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม How to identify Risk 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Karakuri Kaizen 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม QCC Kaizen 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Total Quality Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Statistic Problem Solving 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Lean Manufacturing Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหา 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Lean Thinking 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Effective People and Productivity Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Productivity Mindset 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการนำเสนองานจากข้อมูลที่ซับซ้อน 1 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Internal Quality Assurance IQA 9001-2008 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Lean Basic 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม PDCA-A3 For Work Management 2 วัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Statistics Quality Control and Design Method 3 วัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน